Εταιρία
Εταιρία
Τμήματα
Δείγματα
Τοποθεσία
Επικοινωνία
Ισολογισμοί
 

Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1980 και το αρχικό της κεφάλαιο ήταν 200.000 δρχ. Στη συνέχεια και μετά από συνεχείς αυξήσεις του κεφαλαίου μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαια που το 2001 ανέρχονται στο ποσό των 6.000.000 euro.
Η παρουσία της επιχείρησης στην αγορά είναι πολύ πετυχημένη, θεωρείται από τις πλέον σημαντικές επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας και από τις μεγαλύτερες του Νομού Ηλείας σε απασχόληση και εξαγωγές.

Το Management κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι ρυθμοί αύξησης όλων των οικονομικών μεγεθών να είναι ασυνήθιστα υψηλοί για ελληνική επιχείρηση.
Η επιχείρηση έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει εσωτερικό σύστημα ελέγχου ποιότητας (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9002). Έχει επίσης πιστοποιητικά παραγωγής οικολογικών προϊόντων.
Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο παραγωγή προϊόντων σταθερής ποιότητας και σύμφωνης με τα πρότυπα. Τα δε προϊόντα καλύπτουν τις απαιτήσεις των αγορών υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών (Ελβετία, Αυστρία, Γερμανία ,Γαλλία, Ιρλανδία ΗΠΑ, Καναδάς κ.λπ.).
Η παρουσία της επιχείρησης στην περιοχή είναι σημαντικός παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης με δημιουργία εισοδημάτων σε περισσότερες από 200 οικογένειες. Στην τελευταία 10ετία η απασχόληση αυξήθηκε 4 φορές. Σήμερα εργάζονται στην επιχείρηση 110 άτομα. Σημαντικός επίσης αριθμός επαγγελματιών της περιοχής(περίπου 100) συνεργάζονται με την επιχείρηση.
--------------------------------------------------------------------------------
Στην επιχείρηση λειτουργούν τα κάτωθι τμήματα:
-Τμήμα σχεδιασμού και ανάπτυξης καινούργιων προϊόντων.
-Τμήμα προγραμματισμού κεντητικων μηχανών(ψηφιδοποιηση σχεδίων)
-Τμήμα παραγωγής κεντήματος
-Τμήμα φινιρίσματος και βαφείου.
-Τμήμα παραγωγής κλωστών κεντήματος.
-Τμήμα παραγωγής υφασμάτων ελαστικών και σταθερών για κέντημα.

Η τάση αύξησης του κύκλου εργασιών είναι πολύ υψηλή και αποδεικνύει την πετυχημένη πολιτική της εταιρείας στην αγορά. Η τάση αύξηση των εξαγωγών είναι μεγαλύτερη από την τάση αύξησης των πωλήσεων. Στο χρονικό διάστημα 1988 έως 2000 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16 φορές και οι εξαγωγές 32 φορές. Η συμμετοχή των εξαγωγών στον συνολικό όγκο των πωλήσεων το 1988 ήταν το 45% και 2002 είναι 59%. Η κατακόρυφη αύξηση των εξαγωγών προς τις αγοράς της Δυτικής Ευρώπης αποδεικνύει την υψηλή ποιότητα και αισθητική αξία των παραγόμενων προϊόντων, αλλά και την ανοικτή επιχειρηματική αντίληψη των φορέων.
Η αύξηση των πωλήσεων γίνεται με παράλληλη αύξηση των επενδύσεων οι οποίες κατά πολύ μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτούνται από τους φορείς με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. Οι παραπάνω δείκτες σε συνδυασμό με τα συνεχή κερδοφόρα αποτελέσματα και την άριστη ρευστότητα παρέχουν τη δυνατότητα επιπλέον αύξησης του κύκλου εργασιών χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα χρηματοδότησης αυτής της αύξησης με κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
Το άρτια εξοπλισμένο σχεδιαστικό τμήμα σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε ελεγχόμενο από ικανά ταλαντούχα και πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό
Η δυνατότητα της εταιρίας μας να παράγει τις κλωστές και τα υφάσματα για τις ανάγκες της σε συνδυασμό με τα βαφεία- φινιριστήρια υφασμάτων και νημάτων μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε σταθερή ελεγχόμενη ποιότητα και άμεση εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας.

Ιωάννης Σούλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Printer Friendly Page