Ανακοίνωση μεταβολής μετοχικού κεφαλαίου 30/05/2019

Development of Surface Coating Processes in Cotton
Yarns / Fabrics for Single Stage Dyeing with Reduced
Environmental Impact (ChromaSurf)

Funding Organization: National/ESPA
Contract No.: Τ1ΕΔΚ-03073
Partners: COLORA S.A.; Μ.Η.ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΦΑΝΕΛΛΟΠΟΙΙΑ ΑΕ; MIRTEC
SA; Soulis-Kuehnis AG; FORTH / ICE-HT; Univ. of Patras
Duration: From: 2018 – to: 2023
Total Budget: 803.622 EURO
SOULIS KUEHNIS AG Budget: 88.579,86 EURO
SOULIS KUEHNIS AG Researchers: SOULIS ANTONIS
Website: http://www.soulis-kuehnis.com/